HUISREGELS FIT2GO VIANEN

DE HUISREGELS VAN FIT2GO
Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij FIT2GO op een veilige manier kan sporten in een prettige omgeving. Voor iedereen die de club betreedt gelden de huisregels van FIT2GO:

WE HOUDEN DE CLUB SAMEN SCHOON EN GEZOND
•    Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht.
•    Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters.
•    Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten.
•    Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden.
•    Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

Wij respecteren de privacy en rust van anderen
•    Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
•    Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek.
•    Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club.
•    Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club.
•    Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt.

We willen een veilige club voor iedereen
•    Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben als je de club betreedt.
•    Kinderen jonger dan 14 jaar worden niet toegestaan in de club. Van 14 tot 16 onder begeleiding van een volwassene.
•    De aanwijzingen van het personeel van FIT2GO dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd. FIT2GO is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar clubs en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.
•   Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.
•    Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.

LOCKERS EN KLEEDKAMERS
•   Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de fitness en sportruimten. Wij raden je aan géén waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Lockers worden dagelijks leeggemaakt; Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van FIT2GO
•   Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.
•   Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FIT2GO

NIET AANSPRAKELIJK
Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de FIT2GO club worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie FIT2GO is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de FIT2GO club. FIT2GO kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

FIT2GO is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar fitnessclubs (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Sportieve groet

Team FIT2GO Vianen